Uw zoekresultaten

Algemene voorwaarden

Disclaimer

De website van Aneta.nl en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links zijn eigendom van Aneta.nl Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Aneta.nl Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

De op deze website getoonde informatie wordt door Aneta.nl met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht.

Hoewel Aneta.nl alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Aneta.nl niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via internet verzonden worden.

Verwijzingen naar sites die niet door Aneta.nl worden onderhouden, zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel Aneta.nl uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot sites die niet door Aneta.nl worden onderhouden wordt afgewezen.

Aneta.nl sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.

  • Uitgebreid zoeken

    Meer zoekopties

Vergelijk woningen