Uw zoekresultaten

Vragen / FAQ ?

Hieronder vind je een antwoord op de meest gesteld vragen. Staat je antwoord er niet bij? Neem dan gerust contact met ons op via onze contactpagina!

Betaal ik bij Aneta.nl inschrijfkosten?

Nee, je betaalt bij ons geen inschrijfkosten en kunt geheel gratis ons gehele woningaanbod bekijken. Wanneer je een woning hebt gevonden die aansluit op je woonwensen kun je gratis een afspraak maken tot bezichtiging.

Op de website staat 'Optie' bij een woning. Wat betekent dit precies?

Dit betekend dat het woonobject gereserveerd is voor iemand. In deze laatste fase van de zoekprocedure worden enkel nog de betalingen afgerond en de huurovereenkomsten getekend. Op verzoek kunnen we je op de hoogte houden van de ontwikkelingen, het kan namelijk voorkomen dat het woonobject toch weer beschikbaar komt.

Kan ik een woning naar mijn keuze ook bezichtigen?

Wanneer je een woning hebt geselecteerd, proberen we de betreffende woning zo snel mogelijk te bezichtigen. Een bezichtiging is altijd gratis en vrijblijvend. Samen met jou zullen wij beoordelen of de woning aan al je eisen en wensen voldoet, wanneer dit het geval is zullen wij je begeleiden in het verzamelen van de juiste informatie om de woning zo snel mogelijk aan jou over te kunnen dragen.

Kom ik als student zonder vast inkomen ook in aanmerking voor een woning?

Onze medewerkers hebben veel ervaring om ook voor studenten zonder vast inkomen de kansen op een woning aanzienlijk te vergroten. Door onze jarenlange ervaring weten wij als geen ander waar we rekening mee moeten houden en doen wij ons uiterste best om dit voor elkaar te krijgen.

Kan ik ook buiten kantooruren een bezichtiging inplannen?

U kunt iedere werkdag tot 21.00 uur woningen van Aneta.nl bezichtigen. Het is tevens ook mogelijk om in de weekenden bezichtigingen in te plannen, echter enkel op afspraak. Bezichtigingen vinden ten alle tijde plaats onder begeleiding van een van onze medewekers! Zodoende is er altijd de mogelijkheid tot het stellen van vragen en wordt gelijk de conditie van de woning geinventariseerd. Onze medewerkers zijn erop getraind u ook te wijzen op mogelijk aanwezige minpunten en nadelen van de woning. Kortom, u staat er tijdens deze bezichtiging(en) absoluut niet alleen voor.

Welke documenten heb ik nodig bij het inschrijven?

Wij adviseren u de volgende documenten netjes en compleet aan te leveren: recent loonstrookje, werkgeversverklaring/kopie arbeidsovereenkomst, verhuurderverklaring, kopie ID bewijs. Op basis van deze documenten maken wij de meeste kans om een woning te bemachtigen. De verstrekte informatie zal ten alle tijde vertrouwelijk worden behandeld.

Hoe kan ik de benodigde documenten aanleveren?

Je kunt de benodigde documenten in scannen en dit mailen naar ons. Je mag ook duidelijke kopieën per post naar ons toezenden. Als de omstandigheden het om wat voor reden niet toelaten, kunnen wij de benodigde documenten ook bij je thuis ophalen.

Wat is een garantstelling? En waarom moet ik deze overleggen?

Dit is een document dat je laat invullen en laat ondertekenen door één van je ouders. Met behulp van deze schriftelijke referentie kunnen wij een toekomstige woningaanbieder aantonen dat één van de ouders borg wil staan voor de huur gedurende de totale huurperiode. De woningeigenaar kan hierom verzoeken als er nog geen aantoonbaar maandelijks inkomen is (bijvoorbeeld als je nog voltijd studeert). Wij zullen je helpen bij het invullen van dit document en deze aan de woningeigenaar overhandigen.

Wat zijn precies de kosten als ik een woning ga huren?

Zodra je daadwerkelijk een woning via Aneta.nl gevonden hebt, betaalt u éénmalig administratiekosten voor onze diensten; deze kosten zijn gelijk aan één maand huur (inclusief eventuele voorschotten voor bijkomende leveringen en diensten en energie), exclusief BTW en dient vóór ontvangst van de sleutels van de woning / de ingang van de huurovereenkomst te zijn voldaan. Je betaalt bij ons dus géén inschrijfkosten, géén contractkosten, géén bezichtigingkosten en géén opleveringskosten.

Wij bieden onze diensten aan op basis van No Cure, No pay. De huurder is de opdrachtgever van Aneta woonbemiddeling, wij behartigen nadrukkelijk en alleen de belangen van de woningzoekende(n). De woningaanbieders verstrekken Aneta woonbemiddeling géén opdracht tot dienstverlening en zijn Aneta woonbemiddeling dan ook géén bemiddelingsvergoeding verschuldigd, er is dus nooit sprake van een tweezijdig courtage verdienmodel.

Moet ik naast de huur nog rekening houden met bijkomende kosten?

Ja, je dient rekening te houden dat er naast de huurprijs nog overige kosten bij kunnen komen, zoals internetkosten, gemeentelijke belastingen en inboedelverzekeringskosten. Deze kosten zijn niet inbegrepen bij de vermelde huurprijzen op deze website. Tevens verlangt een woningaanbieder in de meeste gavellen één maand waarborgsom.

Waarom vraagt Aneta woonbemiddeling een eenmalige vergoeding voor de aangeboden diensten?

Werken zonder wachtlijsten, een ruim woningbestand dat gratis online te raadplegen is, medewerkers met veel kennis van de woningmarkt, etc. Je zult begrijpen dat deze voordelen geld kosten, zeker wanneer er zonder subsidie toch veel service aan de cliënt wordt verleend. Daarom vragen wij een éénmalige bemiddelingsvergoeding voor bewezen diensten. Wij gaan actief aan de slag voor jou als woningzoekende! Wij besteden veel tijd aan het verwerven van nieuwe woonruimten en het aangaan van samenwerkingen met woningaanbieders. Daarnaast hebben wij natuurlijk nog onze algemene bedrijfskosten zoals: personeelskosten, automatiseringskosten, huisvestingskosten, vervoerskosten, kantoorkosten, beheerkosten en afschrijvingen. Ook zonder dat er een bemiddeling tot stand komt, voeren wij deze werkzaamheden uit voor ieder die ons daartoe opdracht verstrekt. Op verzoek kunnen wij je op een persoonlijke manier een kostenspecificatie overleggen om specifiek inzicht te geven in de bedrijfskosten die wij maken. Wij streven naar een transparant bedrijfsbeleid..

Wanneer krijg ik de sleutels van mijn nieuwe woning?

Nadat je de bemiddelingskosten, borg en huur volledig betaald hebt vindt de sleuteloplevering plaats. Tijdens de sleuteloplevering zullen wij je persoonlijk de sleutels overhandigen. Tijdens de oplevering wordt tevens een uitgebreid inspectierapport opgemaakt door één van onze medewerkers. Tijdens de oplevering zullen ook praktische zaken met betrekking tot de woning toegelicht worden aan jou.

Wat is het verschil tussen een studio en een appartement?

Een studio heeft over het algemeen enkel een gecombineerde woon/slaapkamer. Een appartement heeft naast een woonkamer ook één of meerdere aparte slaapkamers.

Wat zijn mijn plichten als huurder?

Je bent verplicht om tijdig de huur te betalen, en om de gehuurde woonruimte ook daadwerkelijk als woonruimte te gebruiken ( niet als bedrijfsruimte). Verder mag je géén overlast veroorzaken voor omwonenden. Kleine herstellingen (zoals bijvoorbeeld leertjes van kranen vervangen, lampen vervangen/ophangen, sloten van deuren repareren maar ook het schoonhouden van het gehuurde) zijn voor de rekening van de huurder. De precieze afspraken over plichten van de huurder zijn vastgelegd in de huurovereenkomst.

Wat staat er in de huurovereenkomst?

In de huurovereenkomst staan afspraken tussen huurder en verhuurder over de totale prijs (‘kale’ huur en servicekosten) en andere afspraken (zoals het gebruik van voorzieningen als telefoon, wel of niet toelaten van huisdieren, enzovoort).

• Wie de huurder is en wie de verhuurder;
• De huurkosten (uitgesplitst in kale huur en servicekosten) en de hoogte van de borgsom;
• Het adres en een omschrijving van het gehuurde (hoeveel kamers, woonkamer, badkamer, tuin, en dergelijke) en waartoe het gehuurde bestemd is;
• Datum van ingang van de huurovereenkomst;
• Tijdstip en wijze waarop de huurder moet betalen;
• De datum waarop jaarlijks de huur zal worden verhoogd;
• De afspraken over de onderhoudsverplichting (zie dossier Onderhoud en
woningverbetering) bron: VROM, van huurder en verhuurder op grond van de wet;
• De huisregels;
• Handtekening van de huurder en verhuurder.

Hoe kan ik de huur opzeggen?

De huurder moet zich houden aan de wettelijke opzegtermijn van 1 volle kalendermaand. Die is gelijk aan de betalingstermijn, met een minimum van één en een maximum van drie maanden. De huurder moet de huur schriftelijk en per aangetekende brief opzeggen. Als de huur voor een vaste periode is aangegaan, kan de huurder de huur pas beëindigen als die periode is verstreken (tenzij de verhuurder instemt met een voortijdige beëindiging).

Wat is de minimale huurperiode van een huurwoning?

Over het algemeen is de gemiddelde huurtermijn 12 maanden. Soms accepteren verhuurders een kortere huurtermijn. Vaak is deze informatie terug te vinden in de advertenties van de woningen. Wij kunnen voor jou altijd een huurperiode voorstel indienen bij de verhuurder.

Mag je als huurder de woning geheel of gedeeltelijk onderverhuren?

Nee, dit mag enkel indien de woningeigenaar hier schriftelijk toestemming voor heeft gegeven. Zolang deze toestemming niet is gegeven mag de huurder niets onderverhuren.

Ik heb een hond/kat als huisdier, kan ik aanmerking komen voor een huurwoning?

We begrijpen dat je graag je trouwe huisdier meeneemt naar je nieuwe woning. Echter de woningeigenaren bepalen wel of géén huisdier(en) te accepteren. Het antwoord verschilt dus per woningeigenaar. Informeer bij een van onze medewerkers, zij kunnen je hierover per woning specifiek informeren. Uiteraard zoeken wij samen met jou naar een passende oplossing.

Vergelijk aanbiedingen